Forlaget K

Forlaget K er eit tverr-skandinavisk, kollektivt forlag som utgir ny skjønnlitteratur og oversettelser til dei skandinaviske språka.


Forlaget K si nye skrivegruppe har arbeidsopphold i Sporveiskiosken for å lese kvarandre sine tekster og hjelpe kvarandre med skriving. I perioden vil det vere opplesingskveld, systove med bøker og utsalg av forlaget K sine publikasjoner.

Gruppa sine deltakarar er Laura Winther Schøler, Helle Linderud, Idunn Blom Krossøy, Eivind Aalen Øi og Lina Nilsson Ågren, og kommer fra Danmark, Norge og Sverige.

Grafisk design: Louis Kocmick

-> @forlagetk  https://forlagetk.com/

  

   Smørhesten 01