emne er eit tverrfagleg studio i Bergen som vektlegg handverk, fellesskap og utveksling av kunnskap.
me vil synleggjere og lyfte fram unge kunstnarar i kraft av sjølvorganisert arbeid.