Maria Helena
Konttinen Nerhus

Maria Helena er arkitekt, kunstnar og fotograf frå Bergen som arbeider med ulike perspektiv som utarter seg i sosio-kulturelle problemstillinger og utspeler seg i ulike fiktive- og fysiske rom, territorium og geografiske områder. 

Medier er fotografi, tekst, teikning, kart og 3d-modellering.

https://mhkn.no/