Sporveiskiosken er støtta av Bergen kommune

24.03-23.04
Sporveiskiosken

program med kunstaktivitet
våren 2023

Me ville skape eit ope samlingspunkt i den historiske aviskiosken på Laksevåg og vise ulike kunstformer samt halde opne arrangementer.

Inviterte grupper fekk overta bygget, forme det etter eigen praksis og ha eventer i perioden.

Programmet for våren inkluderte ei radiosending og lyttestund med Radio Multe, eit arbeidsopphold for Forlaget K si nye skrivegruppe med opplesingskveld og systove av bøker, visning og utsalg av keramikk frå Cone-7 og Råbrent, møbler frå Lea Sangolt, Tord R. Træen og Kevin Maung Aye, poesiworkshop, lesesirkel, loppemarked og kaffefik++

Lytt til: Sporveiskiosken
Sporveiskiosken er støtta av Bergen kommune.

26.03
RADIO MULTE: VÅRJAMDØGN
LYTTESTUNDLive radiosending med samtale om vårjamndøgn med Linn Heidi Stokkedal og Renate Synnes Handal leia av Maria Helena Nerhus, som siste del av programmet til Radio Multe på fm 93,8 denne søndagen i mars.
I Sporveiskiosken var Lily Bartosik vertskap for ei kollektiv lytting med teiknesaker, tarotkort og perling.

11.04-23.04
FORLAGET K

Forlaget K si nye skrivegruppe møtte kvarandre i Bergen/Sporveiskiosken for å lese kvarandre sine tekster og hjelpe kvarandre med skriving. I perioden var det opplesingskveld, systove med bøker og utsalg av deira publikasjoner.

Skrivegruppa sine deltakarar: Laura Winther Schøler, Helle Linderud, Idunn Blom Krossøy, Eivind Aalen Øi og Lina Nilsson Ågren - fra Danmark, Norge og Sverige. Plakat av Louis Kocmick. Forlaget K er eit tverr-skandinavisk, kollektivt forlag som utgir ny skjønnlitteratur og oversettelser til dei skandinaviske språka.

Kopper av Kine Ulvestad og Margot K.B.

05.04-06.04
LOPPIS


24.03-23.04
SPORVEISKIOSKEN