trea   grein   sevje 

 


          
trea grein sevje er ei eksperimentell fotobok som kretsar kring økologi, årstider, transformasjon, jordbruk, opphav, botanikk, teknologi og inngrep i natur. Prosjektet er eit samarbeid mellom Camilla Louadah, Ada Miko, Vera Lunde og Maria Helena Konttinen Nerhus. Lansering hausten 2023.


                                                
                    opphold april, 2022

emne studio besøkte NKD med eit
førebuingsprosjekt knytt til ´trea grein sevje´

Perioden brukte me til fotografering, turer,
teikning, skriving, måltider og lange samtaler.

 

  

   
              BERGEN
              06-08/22


Kiosken takeover

emne                                                                               trea grein sevje 

Hjå Kiosken har Camilla Louadah Hermansen, Ada Miko, Vera Lunde og Maria Helena Nerhus samlast for fortsetjing av arbeidet med prosjektet `trea grein sevje` ei eksperimentell fotobok som kretsar kring økologi, årstider, transformasjon, jordbruk, opphav, botanikk, teknologi og inngrep i natur.

Etter ei utveksling hjå Nordisk kunstnarsenter Dale kvar dei i relasjon til landskapet delte erfaringar, sanka materiale, utforska analog foto og mørkeromsarbeid vil dei fortsetje samspelet og ta over Kiosken med teikning, skriving, bokbinding, print og samlingar.